|  ביוגרפיה

-

:     www.michal-gilboa-david.com

:   16, 6817617

:      054-5740586

:      Gilboa.m@gmail.com

 

, 1958. 1989-2001 . .

, .

 

1990-1995  Xavier Fernandez, Pratiques Experimentales, École des Arts de Braine-l'Alleud,

1981-1983 

1980-1983  , ,

 

 2017 Null, - , ( 2017)

 2016 , ateliermh,

 2015 ( ), ateliermh,

 2001Jar, ,

 2001Or-Der, Gallery Dialogue, ,

 2000Only Human, Centrum voor Jonge Kunst Lousbergs CJK Gent, ,

1996 , Musée des Beaux-Arts Tournai, ,

 

 2017, , :

2010overZICHT , Centrum voor Jonge Kunst Lousbergs CJK Gent, ,

 2007, , , :

2000 Preview, Centrum voor Jonge Kunst Lousbergs CJK Gent, ,

2000, Nicc - New International Culture Center, / ,

1999ZEN , Centrum voor Jonge Kunst Lousbergs CJK Gent, ,

 1998 -19 ( ), , ',

-/-, "

1997Parcours , ,

4 / 4 , Gallery Villa Eksternest Roeselare, ,

 

 2017  "- ' ,

 2017 , ,

1999Brussels  Contemporary Art Centre, ,

1995Fondation de la Tapisserie , Musée des Beaux-Arts Tournai, ,

 

Argos Centre for Art and Media, ,

 

" : ", , “”, : , 31.05.2017

"Tel Aviv en La Ciudad Prometida"Condé Nast Traveler magazine , , : Gema Monroy, 2015,

" ", , : , 03.08.2001

"Mystieke Potloodtekeningen van Michal Gilboa te kijk", De Zeewacht newspaper, : Gema Monroy, 2015,

"CJK Offers Forum to Young Artists", Metro Expo magazine,

"Gevangen in Lift", De Gentenaar newspaper, , 15.01.1999

"Last Vlaams Walloon Meeting in Eksternest", Het Nieuwsblad newspaper, , 20.10.1997


 
 
ENGLISH
:
00  |  01  |  02  |  03  |  04
05  |  06  |  07  |  08  |  09
10  |  11  |  12  |  13  |  14
15  |  16  |  17  |  18  |